Ngày 27/09/2018 13:52

Hãy tin yêu vào cuộc sống

Đừng sợ vì phải bắt đầu lại từ đầu
Vì đó mới là cơ hội để bạn
có thể xây dựng
một điều tuyệt vời hơn

cuoc-song-moi

nguoi-tot

Đừng làm sai rồi lại xin lỗi
Có những thứ mất đi vĩnh viễn 
mà không thể tìm lại được
trong đó có cả niềm tin

niem-tin

phunumanhme

phu-nu-manh-me

song-dep

song-don-gian

Sống
Là phải mạnh mẽ vươn lên
Cho dù có bị tổn thương thì
cũng không cho phép 
mình được gục ngã

song-manh-me

song-manh-me-1

Đừng sợ vì phải bắt đầu lại từ đầu
Vì đó mới là cơ hội để bạn
có thể xây dựng
một điều tuyệt vời hơn

song-manh-me-2

Theo: Minh Minh

Tags: