Gia Đình

Hãy là một người đàn ông: đừng ghét 2 loại người, đừng nợ 3 loại người

Hãy là một người đàn ông: đừng ghét 2 loại người, đừng nợ 3 loại người

Chúng ta sinh ra trong cuộc đời, khi ở vị trí nào cũng cần phải hoàn thành tốt trách nhiệm của vị trí đó. Sống tốt không phải là cố vươn lên cho hơn người khác mà chính là hoàn thành trách nhiệm của chính mình. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, bạn cũng không nên ghét và nợ những người này trong đời.