Ngày 04/10/2018 15:12

Ba con lai Tây của cựu người mẫu Ngọc Nga trổ tài nấu nướng cùng mẹ

Vì được mẹ dạy cho cách sống tự lập từ nhỏ nên ba con lai Tây của cựu người mẫu Ngọc Nga biết nấu ăn, làm công việc nhà.

Vì được mẹ dạy cho cách sống tự lập từ nhỏ nên ba con lai Tây của cựu người mẫu Ngọc Nga biết nấu ăn, làm công việc nhà.

Ba con lai Tây của cựu người mẫu Ngọc Nga trổ tài nấu nướng cùng mẹ

Cựu người mẫu Ngọc Nga rạng rỡ vào bếp cùng ba con.

Ba con lai Tây của cựu người mẫu Ngọc Nga trổ tài nấu nướng cùng mẹ

Ba con lai Tây của cựu người mẫu Ngọc Nga trổ tài nấu nướng cùng mẹ

Ba con lai Tây của cựu người mẫu Ngọc Nga trổ tài nấu nướng cùng mẹ

Ba con lai Tây của cựu người mẫu Ngọc Nga trổ tài nấu nướng cùng mẹ

Ba con lai Tây của cựu người mẫu Ngọc Nga trổ tài nấu nướng cùng mẹ

Ba con lai Tây của cựu người mẫu Ngọc Nga trổ tài nấu nướng cùng mẹ

Ba con lai Tây của cựu người mẫu Ngọc Nga trổ tài nấu nướng cùng mẹ

Ba con lai Tây của cựu người mẫu Ngọc Nga trổ tài nấu nướng cùng mẹ

Ba con lai Tây của cựu người mẫu Ngọc Nga trổ tài nấu nướng cùng mẹ

Ba con lai Tây của cựu người mẫu Ngọc Nga trổ tài nấu nướng cùng mẹ

Theo: TTXT